BASHKEBISEDIMJ ME MESUES NE PENSION

 • Tjetër
 • BASHKEBISEDIM
 • 13/02/2023
 • 09;30
 • URE VAJGURORE
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • QENDER
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • KRYETAR,ADMINISTRATOR,PERGJEGJES PER ARSIMIN
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA