KONTRROLL I ECURISE SE PUNES

 • Inspektim/kontroll
 • 13/02/2023
 • 10;30
 • KONEZBALTE
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • QENDER
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • KRYETARE,ADMINISTRATOR,DREJTOR URBANISTIKE
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA