Vizitë inspektimi në shkollën 9-vjecare “Dhora Leka”, Tiranë, për të inspektuar dhe monitoruar një ndër nismat e MAS, ” Bëjmë Detyrat e
Shtepisë”. Aktiviteti do të zhvillohet në shkollë, ku të pranishëm do të jenë mësuesit dhe nxënësit e asaj shkolle, si dhe Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Znj. Evis Kushi.

 • Inspektim/kontroll
 • 10/02/2023
 • 09.00
 • Shkolla 9 vjeçare "Dhora Leka, Ish Fusha e Aviacionit, Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Evis Kushi, mesues
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS