Shyqrtim i ecurisë së çdo partneri, problematikat e projektit

 • Tjetër
 • Takim me patnerët e projektit,
 • 09/02/2023
 • 10:00
 • Gjirokastër
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Gjirokastër
 • Gjirokastër
 • znj. Lindita Rova,
 • Kryetare e Këshillit të Qarkut Gjirokastër
 • Përfaqësuesit e përfituesit Kryesor, Përfaqësuesit të JS GR- Al, Përfituesit kryesorë, të gjithë partnerët
 • Jo
 • Jo
 • Juliana Metko, Specialiste e Protokoll Arkivit dhe të Drejtës së Informimit
 • Tea Shehu, Këshilltare e Kryetarit