Pune ne komunitet – Blate, NJA Shales

 • Tjetër
 • isma pune ne komunitet eshte nje teresi aktivitetesh e punesh te bashkise Cerrik sa i perket vemendjes per nje komunitet/fshat/lagje/qytet te caktuar ku perfshihen riparime te vogla rrugesh, objektesh, ndricim, gjelberim, pastrim territori, varreza publike, aktivitete informuese, diskutime etj.
 • 24/02/2023
 • 10.00
 • Blate, Nja Shales
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Cerrik
 • Shales
 • s'ka
 • s'ka
 • Andis Salla, administratori njesise/ komunitet/ punonjes te sherbimeve administrates etj
 • Jo
 • Po
 • Florenc Doka
 • Florenc Doka