Mbledhje e këshillit për miratim vendimesh për mbarëvatjen e punës në institucion

 • Tjetër
 • Marrje vendimesh
 • 08/02/2023
 • 10:30
 • Salla e mbledhje e Këshillit të QArkut Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Donald Molishti, anëtarët e Këshillit
 • Kryetar i Këshillit të Qarkut Berat
 • Anëtarët e Këshillit të Qarkut, administrata e Këshillit të Qarkut Berat
 • Jo
 • Po
 • Juliana Metko, Specialiste e Protokoll Arkivit dhe të Drejtës së Informimit
 • Tea Shehu, Këshilltare e Kryetarit