Lidhje e marreveshjes midis Ministrisë të Arsimit dhe Sportit me Radio Televizionin Shqiptar lidhur me konkursin e gjuhes shqipe.

 • Tjetër
 • Lidhje marrveshje
 • 10/02/2023
 • 13.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Evis Kushi, Perfaqësues të RTSH
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS