Inspektim i kushteve dhe sistemit te ngrohjes ne Shkollen 9-vjecare “Niko Hoxha” dhe “Kamez e Re”, Valias.

 • Inspektim/kontroll
 • 13/02/2023
 • 10:00
 • Lagjia Administrative Nr. 1, Bashkia Kamez.
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Lagjia Administrative Nr. 1.
 • Rakip Suli | Albana Imeraj
 • Kryetar i Bashkise Kamez | Drejtoreshe e ZVA Kamez
 • Rakip Suli - Kryetar i Bashkise Kamez; Albana Imeraj - Drejtoreshe e ZVA Kamez; Eralda Cerpia - Zv. Kryetare e Bashkise Kamez; Petrit Marku - Administrator i Lagjes Nr. 1
 • Jo
 • Jo
 • Eni Pellumbi (Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit)
 • Elvis Gjika (Drejtor i Pergjithshem)