Konferenca “Sfidat e sigurise kibernetike” organizohet nga Autoriteti Kombëtar per Certifikimin Elektronik dhe Sigurine Kibernetike

 • Tryezë diskutimi
 • 07/02/2023
 • 09:30
 • Hotel "Mak Albania"
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Edi Rama | Belinda Balluku
 • Kryeminister | Zv.Kryeministre
 • Aktore te ndryshem nga fusha e sigurise kibernetike
 • Po
 • Jo
 • Florion Serjani, keshilltar per Median dhe Komunikimin ne MIE
 • Vikrita Çuto, Drejtoria e Miradministrimit te Burimeve Njerezore, Aseteve dhe Sherbimeve ne MIE