Bisede me fermeret

 • Tjetër
 • Bashkebisedim me fermere
 • 09/02/2023
 • 12:00
 • Fshati Donofros
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Cukalet
 • Juliana Memaj
 • Kryetare
 • Administrator,punonjes nga drejtoria e bujqesise
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka