Bashkebisedim mbi ecurine e puneve

 • Tjetër
 • Bashebisedim
 • 09/02/2023
 • 13:00
 • Njesi administrative
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Cukalat,Kutalli
 • Juliana Memaj
 • Kryetare
 • Administrator, Drejtor i Tatim Taksave
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka