Përmes këtij takimi synohet që të informohen grupet e interesit, qytetarët dhe cdo individ tjetër i interesuar, mbi thirrjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Shqipërisë, për përfitimin e “Bonusit të Rijetëzimit”.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/02/2023
 • 11:00
 • Vlore
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Vlore
 • Vlore
 • Orgest Feimi
 • Drejtor
 • Drejtori i DRTK-Vlore
 • Po
 • Jo
 • Neritan Mehmetaj
 • Orgest Feimi