Inspektim i muzeut etnografik Kavaje

 • Inspektim/kontroll
 • 07/02/2023
 • 11:00
 • Muzeu Etnografik
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kavaje
 • Kavaje
 • Nuk ka
 • Kryetari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Deputeti i Zones, Drejtori i Kabinetit
 • Jo
 • Po
 • Erjon Lalaj Sekretari i Pergjithshem
 • Erjon Lalaj Sekretari i Pergjithshem