SALSTAT “Statistika të Forta Vendore Shqiptare” – është një projekt i financuar nga Qeveria Zvicerane që vepron nëpërmjet Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim e përfaqësuar nga Ambasada Zvicerane në Shqipëri, Zyrës Federale e Statistikave Zvicerane dhe Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT).

Ky projekt është komponenti i parë i projektit të madh “Bashki të Forta” dhe asiston dhe administrohet nga INSTAT për përmirësimin e të dhënave statistikore si dhe për të ndërtuar e forcuar sistemin statistikor në Shqipëri, i cili do të mundësojë administrimin e Bashkive të plotësojnë funksionet dhe detyrat e tyre në mënyre efektive dhe efiçente duke përdorur informacione statistikore të sakta dhe të besueshme veçanërisht në nivel rajonal dhe lokal.

Në kuadër të kësaj SALSTAT dhe INSTAT do të organizojnë një event në të cilin do të prezantohet publikimi i “Vjetarit Statistikor Rajonal për vitin 2022”.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/02/2023
 • 10:00
 • “Tirana International Hotel”, salla “BALSHA”.
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 7
 • o Znj. Elsa Dhuli | o Znj. Ruth Huber | o Z. Markus Schwyn | o Z. Martin Teichgräber | o Znj. Elona Sevrani
 • Drejtore e Përgjithshme, INSTAT | Ambasadore e Zvicrës në Shqipëri | Zv Drejtor i Përgjithshëm i Zyrës Federale të Statistikave | Menaxher i Projektit SALSTAT | i, Drejtore e Përgjithshme e Drejtorisë së Statistikave të Prodhimit
 • Kryetaret e bashkive, media dhe pjesmarres nga stafi i INSTAT
 • Po
 • Jo
 • Altin Xhikneli, Drejtor i Drejtorise se Komunikimit dhe Publikimeve INSTAT.
 • Altin Xhikneli, Drejtor i Drejtorise se Komunikimit dhe Publikimeve INSTAT.