Bised me bizneset e qytetit

 • Tjetër
 • Bashkebisedim
 • 08/02/2023
 • 14;00
 • Ure Vajgurore
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Ure Vajgurore
 • Juliana Memaj
 • Kryetar
 • Drejtor i Tatim Taksave
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka