Takim me studente përfitues nga fondi i ekselencës dhe degëve prioritare, bazuar ne VKM 386, date 1.6.2022 dhe Udhëzimi i MAS nr 30, date 4.11.2022, proces i cili ka filluar ne Nëntor 2022.

  • Tryezë diskutimi
  • 09/02/2023
  • 16.00
  • Kryeministra
  • Shqipëri
  • Tiranë
  • Tiranë
  • Tiranë
  • Z. Edi Rama | Znj. Evis Kushi
  • Kryeministër | Ministër i Arsimit dhe Sporttit
  • Z. Edi Rama, Znj. Evis Kushi, Z. Artan Spahiu Drejtor i AKFAL, studentë përfitues të Fondit të Ekselencës
  • Po
  • Jo
  • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
  • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS