Takim me mësuesit e punësuar nga Portali “Mësues për Shqipërinë”, gjate vitit 2022, për te bashkëbiseduar mbi përvojat e tyre te punësimit dhe sfidat qe hasin çdo dite ne punën e tyre. Aktiviteti do te zhvillohet ne ambientet e MAS.

 • Tryezë diskutimi
 • 08/02/2023
 • 14.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Evis Kushi, mesues dhe drejtues të MAS
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS