Takim me fermeret e serave

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/02/2023
 • 11:00
 • Fshati Zharrëz, Njësia Administrative Zharrëz
 • Shqipëri
 • Patos
 • Patos
 • Zharrëz
 • Rajmonda Balilaj | Orges Golloshi
 • Kryetare e Bashkisë | Drejtori i Drejtorisë Së Bujqësisë
 • Administraoria e Njesise Administrative, Fermere te ndryshem te fshatit
 • Jo
 • Po
 • Shkëlqim Beqiraj
 • Shkëlqim Beqiraj