Prezantimi i procedurës se kualifikimit 20 vjeçar te mësuesve.

 • Tryezë diskutimi
 • 08/02/2023
 • 10.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Evis Kushi, drejtues të MAS, punonjës të ASCAP dhe mësues
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS