Nënshkrimi i marrëveshjes midis Ministrisë se Arsimit dhe Sportit dhe Bashkisë Durrës lidhur me ofrimin e shërbimeve për përfituesit e Kartës se Studentit, bazuar ne VKM nr 226, 12.4.2019.

 • Tjetër
 • Nënshkrim marrveshje
 • 07/02/2023
 • 17.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi | Znj.Emirjana Sako
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit | Kryetare Bashkisë Durrës
 • Znj. Evis Kushi, znj Emirjana Sako,
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS