Inspektimi i punime te eskavatorit per pastrimin e kanaleve kullues

 • Inspektim/kontroll
 • 07/02/2023
 • 11:00
 • Njësia Administrative Zharrëz
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • Zharrëz
 • Rajmonda Balilaj | Orges Golloshi
 • Kryetare e Bashkisë | Drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë
 • Administroria e Njesisë Administrative, Pergjegjese e Bordit te Kullimit dhe Kryetari i Fshatit
 • Jo
 • Po
 • Shkëlqim Beqiraj
 • Shkëlqim Beqiraj