Kontroll i ecurise se punimeve

 • Inspektim/kontroll
 • 08/02/2023
 • 09;30
 • Lagjja 18-Tetori
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Qender
 • Juliana Memaj
 • Kryetare
 • Administrator,Drejtor i Urbanistikes
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka