Aktivitet me tematik ndërgjegjësimin mbi pasojat e veprave penale dhe promovimin e punës së institucionit në funksion të riintegrimit të të miturve pas përfundimit të periudhës së dënimit duke u fokusuar në ofrimin e mbështetjes së nevojshme për këta të mitur.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 06/02/2023
 • 18:00
 • Destil creative hub
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Z. Ulsi Manja; Znj; Klaudia Hasanllari
 • Ministër i Drejtësisë; Drejtor i institucionit
 • Stafi i QPKMR-se dhe te ftuar te tjere, personalitete qe veprojne ne fushen e drejtesise penale per te mitur
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Kloudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit