Ministri i shtetit per Mbrojtjen e Sipemarrjes ne kuader te fushes se vet te veprimtarise do te zhvilloj nje aktivitet ne Bashkine Bulqize si nje nder bashkite e financuara me grant nga thirrja e pare per mbeshtetje e lehtesuesve dhe startup-eve.

 • Inagurim
 • 03/02/2023
 • 12:00
 • Bashkia Bulqize
 • Shqipëri
 • Diber
 • Bulqize
 • Bulqize
 • Edona Bilali | Belinda Balluku | Lefter Alla
 • Minister Shteti per Mbrojtjen e Sipermarrjes | Zevendes Kryeministre | Kryetar i Bashkise Bulqize
 • Te rinj te perfshire ne aktivitetet e zhvilluara nga Bashkia Bulqize
 • Po
 • Jo
 • Ema Vakeflliu
 • Manushaqe Gojka