Inspektim i punimeve

 • Inspektim/kontroll
 • 09/02/2023
 • 10:00
 • Lagjja Dukas
 • Shqipëri
 • Fier
 • sotaP
 • patoS
 • Rajmonda Balilaj | Arben Manoku
 • Kryetare e Bashkisë | Drejtori i Shërbimeve
 • Operatori që Zbaton punimet, Kryetari i Fshatit
 • Jo
 • Jo
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm