KONTROLLI I PUNEVE

 • Inspektim/kontroll
 • 06 02 2023
 • 14;00
 • FSHATI SAMATIC
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • KUTALLI
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • KRYETAR,ADMINISTRATOR,PERGJEGJES I BUJQESISE
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA