INSPEKTIMI I ECURISE SE PUNEVE,VIZITA NE SERA,TAKIM KRYESIA E FSHATIT

 • Inspektim/kontroll
 • 06 02 2023
 • 11;00
 • FSHATI REREZ
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • KUTALLI
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • KRYETARE,ADMINISTRATORE,DREJTORESHA E BUJQESIS
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA