BASHKEBISEDIM

 • Tjetër
 • BASHEBISEDIM
 • 03/02/2023
 • 14;00
 • URE VAJGURORE
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • URE VAJGURORE
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE BASHKISE
 • ADMINISTRATORI I NJESISE QENDER,DREJTORI I TATIM TAKSAVE
 • Jo
 • Po
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA