Takimi realizohet ne kuader te ndjekjes se ecurise se rastit te te miturit, referuar nga oficeret e Policise Durres me qellim evidentimin dhe zgjidhjen e problematikave te hasura.

 • Tjetër
 • Takim me oficeret e Policise Durres mbi trajtimin e rastit te te miturit te ndjekur ne bashkepunim me QPKMR
 • 01/01/2023
 • 12:00
 • DVP Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Znj. Anda Hysi,
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi pergjegjes sektori e komanduar, znj. Lindona Gega specialiste, z. Orges Memishaj specialist
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Kloudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit