Takimi ka ne fokus evidentimin e sherbimeve konkrete qe do ti ofrohen te miturve te cilet sapo kane dale nga sistemi penitenciar dhe qe do te mbikeqyren ne vijim per zbatimin ketyre programeve rehabilituese.

 • Tjetër
 • Takim me perfaqesues te Caritas Albania dhe me te miturit qe do te trajtohen nga ne pas daljes nga IM Kavaja
 • 02/01/2023
 • 10:00
 • Caritas Albania, Rr. Don Bosko
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj. Anda Hysi,
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi pergjegjese komanduar, znj. Lindona Gega specialiste
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Kloudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit