Prezantim i Shkurter mes femijeve me archigames dhe mbeshtetjen nga
ministria e sipermarrjes

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 31/01/2023
 • 10:00
 • Muzeu Marubi
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Edona Bilali
 • Minister Shteti per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Perfaqesues te ekosistemit
 • Jo
 • Jo
 • Ema Vakeflliu
 • Manushaqe Gojka