Ministri i shtetit per mbrojtjen e sipermarrjes ne kuader te fushes se vete te veprimtarise do te marre pjese ne evetin hapes te selfie museum Tirana

 • Inagurim
 • 31/01/2023
 • 19:00
 • Galeria ETC Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Edona Bilali
 • Minister Shteti per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Perfaqesues te ekosistemit
 • Po
 • Jo
 • Ema Vakeflliu
 • Manushaqe Gojka