Inspektim punimesh Shkolla “Azem Hajdari”, Zall-mner. Mbikyqyrja e ecurise se punimeve.

 • Inspektim/kontroll
 • 04/02/2023
 • 16:30
 • Zall- Mner, Lagjia Administrative Nr. 2, Kamez
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Lgjia Administrative Nr. 2
 • Flora Muca
 • Inxhiniere ndertimi
 • Inxhiniere te firmes qe zhvillon punimet
 • Jo
 • Po
 • Eni Pellumbi, Drejtoreshe e Medias dhe Informaiconit
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem