Inspektim i ecurisë së punimeve në Qendra e Re e Turizmit Korçë

 • Inspektim/kontroll
 • 06/02/2023
 • 10:00
 • Qendra e Re e Turizmit Korçë (godina e ish-Maternitetit)
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Nertil Jole
 • Prefekt i Qarkut Korçë
 • Përfaqësues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, dega Korçë
 • Jo
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm