inspektim/kontroll i punimeve

 • Tjetër
 • inspektim/kontroll
 • 03/02/2023
 • 09;30
 • URE VAJGURORE,LAGJJA 18-TETORI
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • URE VAJGURORE
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • ADMINISTRATOR ,DREJTOR I URBANISTIKES
 • Jo
 • Po
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA