INSPEKTIM NE LIDHJE ME ECURINE E PUNEVE

 • Inspektim/kontroll
 • 03/02/2023
 • 11;30
 • FSHATI GORICAN
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • KUTALLI
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE BASHKISE
 • ADMINISTRATORE,PERGJEGJES I DREJTORISE SE BUJQESISE
 • Jo
 • Po
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA