Inspektimi i rikonstruksionit, te Godines se bordit te kullimit Kavaje

 • Inspektim/kontroll
 • 02/02/2023
 • 11:00
 • Godina e Bordit te Kullimit Kavaje
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kavaje
 • Kavaje
 • Nuk ka
 • Kryetari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i Sherbimeve, Pergjegjesi i Bordit te Kullimit
 • Jo
 • Po
 • Erjon Lalaj, Sekretari i Pergjithshem
 • Erjon Lalaj, Sekretari i Pergjithshem