Inspektimi i godines se Zjarrfikesve Kavaje

 • Inspektim/kontroll
 • 31/01/2023
 • 11:00
 • Zjarrfiksja MSZH
 • Shqipëri
 • TTirane
 • Kavaje
 • Kavaje
 • Nuk ka
 • Kryetari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i Kabinetit, Komandanti i forcave vullnetare Zjarrfikese Kavaje
 • Jo
 • Po
 • Erjon Lalaj Sekretari i Pergjithshem
 • Erjon Lalaj Sekretari i Pergjithshem