Inspektim i ecurisë së punimeve në tunelin e Llogarasë, ku procesi i gërmimit është drejt përfundimit.

 • Inspektim/kontroll
 • 31/01/2023
 • 12:00
 • Dukat, Vlorë
 • Shqipëri
 • Vlorë
 • Orikum
 • Orikum
 • Belinda Balluku | Evis Berberi
 • Zv.Kryeministre | Drejtor i ARRSH
 • Kryeministri, Zv.Kryeministrja, Drejtori i ARRSH, perfaqesues të kompanisë kontraktore
 • Po
 • Jo
 • Florion Serjani, Keshilltar per median dhe komunikimin ne MIE
 • Vikrita Çuto, Drejtore e Drejtorisë së Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve në MIE