Takimi realizohet me pjesemarrjen e Punonjesve te NJMF nr. 4 dhe aktoreve te ndryshen qe veprojne ne fushen e drejtesise penale per te mitur, me qellim diskutimin e ecurise se zbatimit te planit te rehabilitimit /riintegrimit per te miturin pas lirimit te tij nga IM Kavaje.

 • Tryezë diskutimi
 • 27/01/2023
 • 09:30
 • Zyrat e NjMF-se, TORRE Drin
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj. Anda Hysi,
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi pergjegjese komanduar, znj. Ira Muço specialiste
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Kloudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit