Procedure prokurimi elektronike “Sherbim konsulence”, per projektin dhe investimin me objekt: “Auto Moto Park me piste testimi e eventesh ngjarjeje sportive, nje zone e dedikuar per aktivitet Auto-Moto, hapesire per kontrollin e aftesise per qarkullim dhe homologim te mjeteve rrugore, Muzeu “Historiku i Automotorizimit te Transportit Rrugor Shqiptar”.

 • Tjetër
 • Procedure prokurimi elektronike "Sherbim konsulence", planifikuar ne program qe ne vitin 2019.
 • 03/02/2023
 • 09:00
 • Maritim Hotel Plaza Tirana
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tirane
 • 2
 • Kryeministri z. Edi Rama | z. Blendi Gonxhja | Studiot e projektimit qe do te prezantojne projektet e tyre
 • Kryeminister i Republikes se Shqiperise | Drejtor i Përgjithshëm i DPSHTRR-së
 • Studiot e projektimit qe do te prezantojne projektet e tyre, te cilet jane: 1."Tilke GmbH & Co.KG", "ArchiMED S.P.S", "SEED CONSULTING" & "ATELIER 4" shpk; 2. "APEX CIRCUIT DESIGN" Ltd &"HUK -Projekt & "INFRA-PLAN " shpk, 3. "Dromo"S.r.l & "NET- GROUP" shpk, 4. "Test & Training International" GmbH; 5. "GJEOKONSULT & CO" shpk. Perfaqesues te MIE, ARRSH, Policia e Shtetit, etj.
 • Po
 • Jo
 • -
 • -