Zhvillimi i analizës të punës të Drejtorisë Vendore të Policisë të Qarkut Korçë

 • Tjetër
 • Analizë Pune
 • 26/01/2023
 • 11:00
 • Drejtoria Vendore e Policisë të Qarkut Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Nertil Jole
 • Prefekt i Qarkut Korçë
 • Drejtues të Drejtorisë Vendore të Policisë të Qarkut Korçë
 • Jo
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm