Bëhet prezantimi i raportit publik për maturën shtetërore, ku te pranishem jane Ministrja Znj. Evis Kushi, Zv. Ministria Znj Nina Guga, drejtues të MAS, drejtues dhe punonjës të QSHA,, të DPAP-se, DRAP-eve, ZVA-ve, drejtues të shkollave të mesme.

2 022

 • Konsultim publik
 • 30/01/2023
 • 10.00
 • Hotel Tirana International
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi | Znj. Nina Guga
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit | Zv. Ministre e Arsimit dhe Sportit
 • Znj. Evis Kushi, Znj. Nina Guga, drejtues të MAS, DPAP, QSHA, DRAP-ve, ZVA-ve, drejtues të shkollave të mesme
 • Po
 • Po
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS