Inspektim ne kantierin e zbatimit te infrastruktures publike, Shales, NJA Shales

 • Inspektim/kontroll
 • 31/01/2023
 • 11.00
 • Shales, NJA Shales
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Cerrik
 • Shales
 • Andis Salla
 • Kryetari i Bashkise
 • Andis Salla, administratori njesise/ komunitet
 • Jo
 • Po
 • Florenc Doka
 • Florenc Doka