Eventi organizohet në kuadër të 30 vjetorit të prezencës Saleziane në Shqipëri. Ministria e Arsimit dhe Sportit është e ftuar.

 • Tjetër
 • Përvjetor i prezencës,
 • 31/01/2023
 • 10.30
 • Qendra Sociale Don Bosko, Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Imzot Luigji Bonazzi,
 • Përfaqësues të Qendrës Sociale Don Bosko
 • Znj Evis Kushi e ftuar, Znj Delina Ibrahimi, Imzot Luigi Bonazzi, Imzot Fabrizio, Bucci, imzot Arjan Dodaj, Znj. Erjeta Allhysa, Z. Andi Seferi
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS