Vendosje emri rruge “Ylber Hysen Berberi”, Kamez Qender

 • Tjetër
 • 31/01/2023
 • 16:30
 • Lagjia Admnistrative Nr. 2 Kamez.
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Lagjia Administrative Nr. 2
 • Rakip Suli | Hysen Koldashi
 • Kryetar i Bashkise | Kryetar i Keshillit Bashkiak Kamez
 • Administratorja e Lagjes Administrative Nr. 2
 • Jo
 • Po
 • Eni Pellumbi (Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit)
 • Elvis Gjika (Drejtor i Pergjithshem)