Vendosja e emrit te rruges “Pale Bajraktari”, Valias

 • Tjetër
 • 30/01/2023
 • 17:00
 • Valias, Kamez
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Lagjia Administrative Nr. 1
 • Rakip Suli | Hysen Koldashi
 • Kryetari i Bashkise | Kryetar i Keshillit Bashkiak Kamez
 • Administratori i Lagjes Nr. 1
 • Jo
 • Po
 • Eni Pellumbi (Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit)
 • Elvis Gjika (Drejtor i Pergjithshem)