Takim ne ambientet e Qendres Kadastrale Digjitale, me perfaqesues te BE, per te inspektuar menyren e funksionimit te ketyre zyrave, te cilat do te nxjerin nje produkt te nevojshem per mirefunksionimin e projektit “BE per te drejten e prones ne Shqiperi”projekt i cili konsiston ne krijijmin e hartave digjitale.

 • Inspektim/kontroll
 • 25/01/2023
 • 14:00
 • Ambiente e Qendres Kadastres Digjitale
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 7
 • Artan Lame
 • Drejtor i Pergjithshem i Kadastres
 • Punonjesit e QKD - Perfaqesues te BE - Artan Lame
 • Po
 • Jo
 • Ledia Lila - koornidator per media
 • Ledia Lila - koornidator per media