Takim rutine me qellim koordinimin e planit te rehabilitimit te rastit te te miturit qe eshte duke u trajtuar nga institucioni yne ne bashkepunim me PMF Durres

 • Tjetër
 • Takime per trajtimin e rastit te te miturit ne bashkepunim me PMF Durres
 • 26/01/2023
 • 10:00
 • Bashkia Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Znj. Anda Hysi,
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi, znj. Lindona Gega, z. Orges Memishaj
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Kloudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit