Takim periodik me qellim vleresimin e ecurise se kursit profesional te ofruar per te miturin ne vijim te planit te riintegrimit te tij pas periudhes se kryerjes se denimit

 • Tjetër
 • Takim me perfaqesuesit e Caritac Albania me qellim ndjekjen e ecurise se kurseve profesionale
 • 26/01/2023
 • 14:00
 • Caritas Albania, Rr. Don Bosko
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj. Anda Hysi,
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi, znj. Lindona Gega
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, Specialiste
 • Kloudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit